ความหมายตราสัญลักษณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน


ประกอบด้วยวงกลมสองวง ชั้นนอกและชั้นใน ภายในระหว่างวงกลมเป็นชื่อของหน่วยงาน ภายในวงกลมชั้นในสุดเป็นภาพศาลเจ้าพ่อโมกขละ สิ่งศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลแม่ต้าน และอำเภอท่าสองยาง