กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง
     ประมวลภาพ"กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง" ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อประดับบริเวณสำนักงาน อบต.แม่ต้าน

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ต้าน
     "งานวันแม่ ประจำปี 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ต้าน" ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่ต้านพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
     วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา นายก อบต.แม่ต้าน นำข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา
พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
     วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.00น. จ.ส.อ.ประเสริฐ อะกะเรือน ปลัด อบต.แม่ต้าน นำข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
โครงการ “รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
     วันที่ 11 สิงหาคม 2560 อบต.แม่ต้านจัดโครงการ “รักษ์น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา" บริเวณพื้นที่ป่าทางเข้าบ้านห้วยปางยาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ต้าน
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ
     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 กองสวัสดิการสังคม โดยนายประพันธ์ แก้วปัญญาเพ็ญ นักพัฒนาชุมชน ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ รวมถึงทำการสำรวจข้อมูลเด็กที่มีปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลแม่ต้านเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดตั้งศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนตำบลแม่ต้านต่อไป
ร่วมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยของโรงพยาบาลท่าสองยาง ประจำปี 2560
     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 อบต.แม่ต้านจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยของโรงพยาบาลท่าสองยาง ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรของโรงพยาบาลท่าสองยางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
     วันที่ 3 สิงหาคม 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ต้าน จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่ต้าน โดยนายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา นายก อบต.แม่ต้าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และนางอเทตยา แก้วภักดี หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียน
     วันที่ 2 สิงหาคม 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ต้าน จัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่ต้าน โดยนายพิสุทธิ์ ปู่ซาว รองนายก อบต.แม่ต้าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และนางอเทตยา แก้วภักดี หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
     เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา , จ.ส.อ.ประเสริฐ อะกะเรือน ปลัด อบต.แม่ต้าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการและพนักงาน อบต.แม่ต้านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อบต.แม่ต้านจัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 อบต.แม่ต้านจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "การฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติ
     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 จ.ส.อ.ประเสริฐ อะกะเรือน ปลัด อบต.แม่ต้าน พร้อมด้วย,อำเภอท่าสองยาง,ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 3106,สภ.ท่าสองยาง, พัฒนาการผู้ประสานงานประจำตำบลแม่ต้าน ดำเนินการสร้างการรับรู้เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย ในโอกาสครบรอบ 100 ปี
     วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 อบต.แม่ต้าน จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี โดยนายพิสุทธิ์ ปู่ซาว รองนายกฯ เป็นประธานในพิธี การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
     ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560
ประชุมชี้แจงการจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กและเยาวชนในตำบล
     ประชุมชี้แจงในการจัดตั้งศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กและเยาวชนในตำบลและจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กและเยาวชนในตำบล เป็นตำบลเป้าหมาย
ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อบต.แม่ต้าน พร้อมด้วย อบต.แม่หละรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560 จากคณะประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.-อปท.) จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
     วันที่ 29 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้านจัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช“ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560
โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.)
     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา นายก อบต.แม่ต้าน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 10/60 ซึ่งจัดขึ้นโดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 3106 กอ.รมน.ภาคที่ 3 ส่วนแยก 1 ณ วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
โครงการปลูกป่าอาเซียน บริเวณปากทางเข้าบ้านห้วยปางยาง หมู่ที่ 2
     วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา นายก
อบต.แม่ต้าน นำข้าราชการ พนักงานร่วมโครงการปลูกป่าอาเซียน บริเวณปากทางเข้าบ้านห้วยปางยาง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ต้าน
โดย พ.ต.ท.กัมปนาท ศรีภิรมย์ รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 34 เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
10 พฤษภาคม 2560 อบต.แม่ต้าน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
     วันที่ 10 พ.ค. 2560 เวลา 18.00 น. จ.ส.อ.ประเสริฐ อะกะเรือน ปลัด อบต.แม่ต้าน ข้าราชการ พนักงาน อบต.แม่ต้าน ร่วมพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ซึ่งอำเภอท่าสองยางได้จัดขึ้น ณ วัดแม่ต้านเหนือ โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอท่าสองยางเป็นประธานในพิธี
9 พฤษภาคม 2560 อบต.แม่ต้าน จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพฯ ประจำปี 2560
     วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 อบต.แม่ต้านจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการช่วยฟื้นคืนชีพและซ้อมแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน ประจำปี 2560 ซึ่งโรงพยาบาลท่าสองยางได้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกิดอุบัติเหตุกลุ่มชนให้มีประสิทธิภาพ
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
     วันที่ 26 เมษายน 2560 นายชุมพล จันทระ ประธานสภา อบต.แม่ต้าน จัดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสภาฯ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงแจ้งข้อราชการต่างๆ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย
     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นายบุญเสริม ชัยโรจน์ปัญญา นายก อบต.แม่ต้าน พร้อมด้วย จ.ส.ท.นิคม ปันแก้ว นำวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมหลังคาบ้าน มอบให้กับราษฎร บ้านป้อหย่าลู่ จำนวน 5 ราย และ บ้านแกละมือโจ๊ะ จำนวน 1 ราย เนื่องจากบ้านของราษฎรดังกล่าวได้รับความเสียหายจากวาตภัยเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา
13 เมษายน 2560 อบต.แม่ต้าน ออกบูธอาหารพื้นเมือง อ.ท่าสองยาง
     อบต.แม่ต้านได้ รับมอบหมายจาก อ.ท่าสองยาง ให้ดำเนินการออกบูธจำหน่ายอาหารพื้นเมือง ในงาน "มหาสงกรานต์จังหวัดตาก ประจำปี 2560" ณ หนองน้ำมณีบรรพต อ.เมือง จ.ตาก โดย ได้นำดอกดินสด ดอกดินชุบแป้งทอด และแกงดอกดินจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
พิธีมอบถุงยังชีพพระราชทาน
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ร่วมกับอำเภอท่าสองยาง มอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎร ที่ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๑๐

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘
     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ดำเนินการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อ นเพื่อเป็นการระลึกถึง พระคุณของแม่ บุคคลที่สำคัญมากที่สุด ในชีวิตมนุษย์ทุกคน และเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา
      คณะผู้บริหาร และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้าน ร่วมถวายเทียนพรรษา ให้แก่สำนักสงค์บ้านอู่หู่ เพื่อใช้จุดเป็นพุทธบูชา และเพื่อให้มีความเวลามีพิธีกรรมทางศาสนาในเวลากลางคืน